į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją svarbiausia – bendradarbiavimas siekiant nusimatytų prioritetų

Šiandien įvyko Departamento ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos atstovų susitikimas, kuriuo siekta išdiskutuoti bendros veiklos prioritetus bei susitarti dėl strateginių bendradarbiavimo tikslų. Vienas šių metų prioritetų – Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas savivaldybėje, kurio įgyvendinimui Departamentas jau numatė tiek mokymų, supervizijų organizavimą specialistams, tiek metodinės bei informacinės pagalbos teikimą visuomenės sveikatos biurams. Tikimasi, kad bendromis pastangomis bus sudarytos tinkamos sąlygos nereguliariai vartojantiems ar eksperimentuojantiems paaugliams gauti ankstyvosios intervencijos paslaugas.

 

Ne mažiau svarbi tema - Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai. Susitikimo metu vieningai nuspręsta, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės veiklos planavimas, vykdymas bei vertinimas yra svarbi visuomenės sveikatos biurų veiklos dalis. Departamentas planuoja organizuoti mokymus specialistams, kaip taikyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus. Bendras siekis gerinti prevencijos kokybę tikėtina prisidės prie skirtingų tikslinių grupių (vaikų, jaunimo, tėvų) poreikių atliepimo, taikomų priemonių įvairovės ir veiksmingumo užtikrinimo.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija.