į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Seime vykusios konferencijos metu visas dėmesys – visuomenės sveikatos biurų veiklai

Š. m. spalio 13 dieną Seime vyko konferencija „Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmuo tausojant ir stiprinant gyventojų sveikatą“, kurią organizavo LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir išsaugojimo pakomitetis kartu su LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentu. Konferencijos globėjai ir moderatoriai – LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir išsaugojimo pakomitečio narys Dainius Kepenis ir LR Seimo narys, Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir stiprinimo pakomitečio pirmininkas prof. Algimantas Kirkutis.

 

Susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Pranešimus skaitė LR Seimo narys, Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir stiprinimo pakomitečio pirmininkas prof. Algimantas Kirkutis, LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė.

Konferencijoje taip pat dalyvavo ir pasisakė įvairių institucijų ir organizacijų atstovai: Prof. Algirdas Raslanas, Doc. Kastytis Šmigelskas, Doc. Marija Veniūtė Jakubauskienė, Vaidas Deksnys, Aušra Želvienė, Raimonda Janonienė, Romualdas Sabaliauskas, Albertas Skurvydas, visuomenės sveikatos biurų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti aktyvūs renginio dalyviai.

 

Konferencijos metu pristatyta visuomenės sveikatos biurų veikla, finansinė situacija, daug diskutuota apie siekiamus rezultatus, jų vertinimo kriterijus. Pranešimuose pabrėžta, kad visuomenės sveikatos biurai yra labai svarbus instrumentas padedant gyventojams tausoti ir stiprinti sveikatą, tačiau finansinės galimybės, žmogiškieji ištekliai, pavestų funkcijų apimtys yra neadekvatūs keliamiems reikalavimams ir siektiniems rezultatams.

Konferencijos dalyviai dėkojo organizatoriams už įvairių sričių atstovų pakvietimą ir galimybę išsakyti savo nuostatas bei išgirsti informaciją apie visuomenės sveikatos biurų aktyvią veiklą bei sudėtingą finansinę situaciją, pateiktus pasiūlymus.

 

Užbaigdamas konferenciją pagrindinis konferencijos moderatorius LR Seimo ir Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir išsaugojimo pakomitečio narys Dainius Kepenis palinkėjo visiems būti aktyviems ir bendradarbiauti siekiant bendro tikslo, pažadėjo pagalbą sprendžiant aktualias visuomenės sveikatos biurams problemas.

 

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos informacija.