į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Pasitarimai Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija 2017 m. spalio 23 d. ir lapkričio 10 d. organizavo pasitarimus su LR sveikatos apsaugos ministru prof. Aurelijumi Veryga, sveikatos apsaugos viceministre Aušra Bilotiene Motiejūniene, ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktoriumi Audriumi Ščeponavičiumi ir departamento specialistais, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos tarybos nariais ir atstovais.

Pasitarimų metu buvo aptariami aktualūs visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse klausimai:

Visuomenės sveikatos specialistų normatyvai vienai pareigybei ir galimybės gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą mokyklose ir bendruomenėse (darbo užmokestis ir motyvacinė sistema).
Finansavimo netolygumai tarp visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savivaldybių.
Kvalifikaciniai reikalavimai visuomenės sveikatos specialistams perspektyvoje (kvalifikacijos kėlimo galimybės, finansavimas, išlyginamosios studijos, specialistų kategorijos).

Valstybės užsakymo planavimo savalaikiškumas ir susiejimas su LR sveikatos politikos tikslais ir Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos strategija.

 

Pasitarimo metu 2017 m. lapkričio 10 d. buvo  pateikti ir aptarti Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos narių pasiūlymai:

Dėl teikiamų ataskaitų ir ataskaitinių formų konsolidavimo (pranešėja D. Avižiuvienė).
Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse organizavimo ir tyrimų vykdymo (pranešėja L. Laukaitienė).
Dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose ( H. Garbenienė).
Dėl visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijų įgyvendinimo (pranešėja N. Tarvydienė ir J. Grubliauskienė).

 

         LR sveikatos apsaugos ministerijoje buvo nutarta sudaryti dvi darbo grupes, kuriose dalyvautų ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos atstovai.

Darbo grupėje dėl ŠKL+CD programos įgyvendinimo gerinimo dalyvaus Jūratė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, ir Povilas Kasperūnas, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotojas. Darbo grupėje dėl ataskaitų formų tobulinimo ir atsiskaitomumo gerinimo dalyvaus Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, ir Lina Balaišytė, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

 

        Bendri pasitarimai tarp ministerijos ir savivaldybių atstovų yra reikalingi, siekiant numatyti prioritetines visuomenės sveikatos priežiūros sritis, gerinti teisinį reglamentavimą, visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą ir atsiskaitomumą už vykdomas veiklas bei mažinti perteklinį ataskaitų ir rodiklių skaičių.

 

        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos siūlymu panašaus pobūdžio darbiniai pasitarimai turėtų vykti ir ateityje 1 kartą per ketvirtį.

 

Danguolė Avižiuvienė

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė