į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Paminėtas Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 10 metų jubiliejus

Gruodžio 22 d. buvo paminėtas Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 10 metų jubiliejus. Įstaiga įsteigta 2006 m. rugpjūčio 23 d., juridinių asmenų registre įregistruota 2006 m. spalio 9 d. Keturioliktoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama įtvirtinti sveikos gyvensenos būdą, stiprinti ligų prevenciją, skatinti investicijas į sveikatos išsaugojimą ir ligų profilaktiką, reformuoti visuomenės sveikatos sistemą, priartinti ją prie bendruomenės, patvirtino Lietuvos nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategiją ir šios strategijos įgyvendinimo priemonių 2006–2008 metų planą, kuriame buvo numatytas 1 uždavinys -  Įtvirtinti visuomenės sveikatos svarbą valstybės ir savivaldybių politikoje ir 1.2. priemonė - Sustiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse, įsteigti visuomenės sveikatos biurus.

Į 10 metų paminėjimo šventę atvyko daug svečių: Šiaulių miesto savivaldybės Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos,  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento, Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos , Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Šiaulių profesinio rengimo centro, Šiaulių teritorinės ligonių kasos,  Šiaulių universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos, VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro, VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyriaus, Šiaulių miesto savivaldybės  Bendruomenės sveikatos tarybos,  Šiaulių socialinių paslaugų centro, Vaikų ir Jaunimo Klubo „Tarp savų“ atstovai, buvę darbuotojai.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba, Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių profesinio rengimo centras įteikė padėkas už glaudų socialinį bendradarbiavimą, pagalbą priimant studentus į praktiką,  sėkmingą, veiksmingą, kūrybingą įstaigos darbą ir gražias iniciatyvas.

Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius įteikė padėką visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Reginai Urbonavičienei už nuoširdų darbą stiprinant bendruomenės narių sveikatą, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė - visuomenės sveikatos stiprinimo specialistei Astai Ivoškienei už kūrybiškumą puoselėjant visuomenės sveikatą, jos plėtrą ir sveikos gyvensenos idėjas, Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba -  administratorei Linai Biškauskienei už nuoširdų darbą Bendruomenės sveikatos taryboje. Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Henrieta Garbenienė įteikė padėkas buvusiems darbuotojams ir esamiems už ilgametį ir nuoširdų darbą.