į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Linkėjo imtis lyderio vaidmens, stiprinant gyventojų sveikatą

Spalio 14 d. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) paminėjo dešimties metų veiklos sukaktį. Ta proga Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo surengta šventinė konferencija, kurioje Prienų r. VSB specialistes pasveikino LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LSMU Medicinos akademijos, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos, Prienų rajono savivaldybės atstovai, taip pat socialiniai partneriai iš įvairių rajono įstaigų bei visuomeninių organizacijų.

 

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra vienas iš 43 sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių biurų Lietuvoje. Jis buvo įsteigtas 2008 metų rugsėjo 4 dieną. Biure dirba dešimt darbuotojų, iš jų penkios specialistės yra atsakingos už vaikų ir jaunimo sveikatos gerinimą, prevencinės veiklos vykdymą, fizinio aktyvumo skatinimą rajono mokyklose. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas sveikinimo kalboje akcentavo visuomenės sveikatos priežiūros srities specialistų darbo svarbą rajone ir įteikė dvi padėkas. Viena jų skirta Prienų VSB sukūrusiai direktorei Ilonai Lenčiauskienei, kita – nuo pat veiklos pradžios biure dirbančiai visuomenės sveikatos specialistei Astai Gataveckienei. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos padėkos raštais apdovanotos šios biuro darbuotojos: direktorė Ilona Lenčiauskienė, visuomenės sveikatos specialistės Asta Gataveckienė, Birutė Vitkauskaitė, Vaida Lazauskienė, Erika Bašinskaitė – Zubrienė, Zinaida Arlauskienė ir Laima Miliukienė. Padėkas įteikė Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Audronė Astrauskienė. Biuro direktorė Ilona Lenčiauskienė, dėkodama darbuotojoms už atsakingą darbą, jas paskatino savo padėkomis. Lietuvos visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė perdavė sveikinimus nuo visų Lietuvoje veikiančių visuomenės sveikatos biurų ir daugiau nei tūkstančio jų darbuotojų. Už visuomenėje matomą ir pripažintą veiklą biuro kolektyvui dėkojo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius Romualdas Sabaliauskas.

 

Sveikatos politikos, jos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais biuras bendradarbiauja su Prienų rajono savivaldybe, daugeliu rajoninio bei nacionalinio lygmens įstaigų. Šventinėje konferencijoje dalyvavo, glaudžiu tarpusavio ryšiu pasidžiaugė ir biuro socialiniai partneriai iš rajono ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Visuomenės sveikatos centro, Švietimo skyriaus, Švietimo pagalbos tarnybos, policijos, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų, seniūnijų. Prienų VSB direktorė I. Lenčiauskienė pristatė išsamų pranešimą, kuriame apžvelgė biuro veiklos patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje per dešimtmetį. Pagrindinės biuro veiklos kryptys yra šios: visuomenės sveikatos stebėsena ir jos stiprinimas, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra mokyklose. Taip pat biuras rengia privalomus higienos įgūdžių, pirmosios pagalbos, narkotikų ir alkoholio žalos sveikatai mokymus. Renkami, kaupiami ir analizuojami gyventojų sveikatos būklės rodikliai, atliekami įvairaus amžiaus gyventojų stebėsenos, mitybos, fizinio aktyvumo tyrimai, skleidžiamos sveikos gyvensenos žinios bendruomenėse, tarp vaikų ir jaunimo, vykdomos psichikos sveikatos stiprinimo, fizinio aktyvumo skatinimo ir prevencinės įvairių ligų programos, organizuojama daugybė renginių, akcijų, seminarų, konferencijų. Visuomenės sveikatos specialistų veiklos baras labai platus, jų atsakomybė už gyventojų nuostatų keitimą, aktyvų įsitraukimą į sveikos gyvensenos judėjimą didėja. Juolab kad, biuro direktorės teigimu, visuomenės sveikata prastėja. Tai rodo I. Lenčiauskienės pristatyti Prienų rajono savivaldybės gyventojų sergamumo rodikliai per dešimtį metų: išaugo sergančiųjų kraujotakos ir kvėpavimo sistemų, onkologinėmis, endokrininėmis ligomis skaičius, daugėja traumų, savižudybių. Vaikams dažniau nustatomos regos, stuburo, laikysenos problemos, jie skundžiasi kraujotakos sutrikimais. Visgi dauguma gyventojų vengia sportuoti, nesirūpina savo mityba, nenori keisti savo gyvenimo būdo bei nepasitiki visuomenės sveikatos priežiūros specialistų prevencine veikla. Taigi šiandien visuomenės sveikatos specialistams keliami tikslai tapti lyderiais visuomenės sveikatos stiprinimo srityje, organizuoti kitų sektorių įtraukimą į sveikatinimo veiklas, koordinuoti jų bendradarbiavimą. Tai savo pranešime akcentavo LSMU Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto prof. dr. M. Stankūnas. Sveikinimą atsiuntusi Sveikatą stiprinančio Kauno regiono atstovė prof. hab. m. dr. Irena Misevičienė biurui taipogi linkėjo aktyvaus lyderystės vaidmens, įgyvendinant Jungtinių Tautų keliamą iššūkį „Sveikata visose politikose“.

 

– Dešimties metų įdirbio mažoka, kad pavyktų suvaldyti daugelį gyventojų sveikatos rizikos veiksnių. Iš visuomenės sveikatos specialistų labai daug reikalaujama, tačiau tam, kad visuomenėje pasikeistų sveikatos samprata ir elgsena, turi pasikeisti ne viena žmonių karta, – teigė SAM Visuomenės sveikatos departamento atstovė Audronė Astrauskienė. Pranešėjos teigimu, gyventojų sveikata, jų gyvenimo trukmė priklauso ne vien nuo visuomenės sveikatos biurų specialistų pastangų, bet ir nuo valstybės požiūrio, konkrečių veiksmų šioje srityje, skiriamų lėšų.

 

A. Astrauskienė pristatė valstybės prioritetus, susijusius su didesniu finansavimu sveikos gyvensenos skatinimui, psichikos sveikatos stiprinimui, žalingų įpročių, savižudybių prevencijai ir kitoms priemonėms. Reikia tikėtis, kad padidintas dėmesys visuomenės sveikatos biurams suteiks daugiau galimybių realizuoti suplanuotas priemones, jų atlyginimai taps labiau motyvuojantys.

 

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija