į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Kasmetinė Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos veiklos apžvalga

2017 m. balandžio 13 d. vyko Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) tryliktasis suvažiavimas, į kurį buvo pakviesti dalyvauti visi Asociacijos nariai. Suvažiavime dalyvavo dešimt Asociacijos narių atstovų.

 

Suvažiavimo metu vienbalsiai pritarta metinei veiklos ir revizijos komisijos ataskaitoms. Be 2016 metais atliktų darbų, aptartos Asociacijos veiklos gerinimo gairės bei prioritetinės kryptys. Numatyta aktyviai dalyvauti LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto ekspertinėje veikloje, svarstant su visuomenės sveikata susijusius klausimus, stiprinti ryšius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, t.y. Asociacijos partneriais - Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija (LFASA) bei Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) bei tęsti tarptautinį bendradarbiavimą su Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA) ir Pasaulio visuomenės sveikatos federacija (WFPHA). Plėtoti bendradarbiavimą su Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA), inicijuojant bendras veiklas bei toliau atstovauti ir dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos Komitete.

 

2017 metais numatyti tarpinstituciniai renginiai: gegužės mėnesį dalyvauti organizuojant mokslinę – praktinę konferenciją, streso prevencijos tema bei spalio mėnesį - LSMU VSF II-ąją Nacionalinę mokslinę-praktinę konferenciją.

Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su Asociacijos nario, VšĮ Kauno kolegijos Medicinos fakulteto, veikla ir pasiekimais, bendradarbiavimo svarba.

 

Apie bendradarbiavimo svarbą ir būtinybę kalbėjo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas, kuris praktiškai parodė koks svarbus susitarimo laikymasis, siekiant gerų bendradarbiavimo rezultatų ir bendrų tikslų.

 

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijai priklauso Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir naujai priimti Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

 

 

Danguolė Avižiuvienė

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

 

Orina Ivanauskienė

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos viceprezidentė