į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Asociacijos narių visuotinis suvažiavimas

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos suvažiavimas vyko 2017 m. birželio 2 d.  Pakruojyje.  Suvažiavimo metu Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius  Vidmantas Svečiulis pasveikino susirinkusius Asociacijos narius ir svečius. Sveikinimo žodį taip pat tarė Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas palinkėdamas sveikatos biurams darbingų metų ir savivaldybės gydytoja Vilma Žuvininkienė, taip pat linkėjo didžiausios sėkmės vykdant biurų veiklą. Suvažiavimas vyko naujai atkurtame pastate, žydų Sinagogoje. Apie šią vietą papasakojo Pakruojo rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Birutė Vanagienė.

 

Asociacijos pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė po svečių sveikinimo pradėjo vesti suvažiavimą pagal einamą darbotvarkę. Pradžioje į visuomenės sveikatos biurų Asociaciją buvo priimti du nauji nariai, Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Balsavimo būdu jie buvo priimti į Asociaciją. Kiekvienas biuras, kuris yra Asociacijos narys gavo pažymėjimus, tame tarpe ir du nauji nariai, Šalčininkų rajo savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atstovaujamas direktorės Janinos Alkovskos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atstovaujamas Simonos Bikaitės. Asociacija nuo 2017-06-02 vienija 38 savivaldybių visuomenės sveikatos biurus.

 

Asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė pristatė 2016 metų pirminko ir tarybos narių veiklos ataskaitą, aptarė ateities veiklos planus. Revizijos komisijos metinę finansinę ataskaitą pristatė Andrius Busila, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius, pabrėždamas, jog lėšos yra nedidelės ir visos lėšos panaudotos tinkamai, turint visus privalomuosius dokumentus.

 

Apie mokymus visoje Lietuvoje ir šių dienų aktualią temą ŽPV, pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Acociacijos tarybos narė Jūratė Grubliauskienė. Savo pranešime apie ŽPV ji kalbėjo pabrėždama esmines problemas vykdant mokymus bei galimybes ateityje koordinuoti panašius projektus.

 

Henrieta Garbenienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Asociacijos tarybos narė. Priminė, kad 2016 m. spalio 31 d. Asociacijos taryba patvirtino savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos apdovanojimų nuostatus. Apdovanojimas „Metų specialistas“ teikiamas atsižvelgiant į kiekvienais metais pasirinktą temą, kurią tvirtina asociacijos taryba ir tikslas yra pagerbti asmenis, nusipelniusius visuomenės sveikatai, jos plėtrai ir stiprinimui. Antrą kartą tam pačiam fiziniam asmeniui apdovanojimas nesuteikiamas. 2016 m. tema buvo kūrybiškumas ir buvo įteikti 33 apdovanojimai. Suvažiavimo metu apsitariant buvo nutarta, jog „Specialistų nominacijos“ bus rengiamos ir 2017 metais. Preliminarus numatomas laikas – lapkričio mėnuo. Organizacine veikla užsiims savanoriškai pasisiūlęs Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atstovaujamas direktorės Jūratės Grubliauskienės.

 

Lina Laukaitienė, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Asociacijos tarybos narė pabrežė, kad per 2016 m. recenzuotas Higienos instituto metodinis leidinys „Rodiklių standartizacija“, kartu su LSMU MA VSF STI tartasi dėl gyvensenos tyrimų organizavimo savivaldybėse (rengti raštai, susitikimas), nuolat atnaujinama internetinė svetainė www.svsba.lt, vyko elektroninės vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (VSS IS) testavimas, nuolatinis problemų sprendimas siekiant, kad su sistema būtų galima sėkmingai dirbti. Atkreiptas dėmesys į dvi šiuo metu aktualiausias problemas dėl VSS IS: neveikiant e-sveikata sistemai, duomenis rankiniu būdu vėl teks suvedinėti visuomenės sveikatos priežiūros specialistams mokyklose, taip pat šiuo metu esančios programos galimybės yra nepakankamos norint turėti išsamius mokinių sveikatos stebėsenos duomenis. Kalbant apie šią temą, taip pat pasisakė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotojas Povilas Kasperūnas.

 

Dėl mokyklų visuomenės sveikatos specialistų atlyginimų didinimo pasisakė Vilniaus visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotojas Povilas Kasperūnas.  Siūlymus visuomenės sveikatos biuruose įdarbinti psichologus, dietistus ir kineziterapeutus skeptiškai įvertino Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė Jūratė Grubliauskienė, teigdama, kad pvz.: vietoj kineziterapeuto visapusiškesnė pareigybė būtų fizinio aktyvumo specialistas.

Lina Balčiūnienė, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė kalbėjo apie mažą finansavimą iš savivaldybių, ypač tų, kurios yra mažos. Todėl kiekviena savivaldybė priversta ieškoti partnerių, rėmėjų bei pristatė veiklas, kurios bus vykdomos nacionaliniu mastu.

 

Alma Gaidienė, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Asociacijos tarybos narė. Kalbėjo dėl Asociacijos atstovo delegavimo į Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro Europos programos ,,Transportas, sveikata ir aplinka“ įgyvendinimo koordinavimo grupę Lietuvoje. Visi Asociacijos nariai vieningai nutarė, jog į minėtą darbo grupę deleguojama Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė.

 

Suvažiavimo pabaigoje savo darbo veiklą pristatė studija „Wide Wings“, kurianti aukštos kokybės audiovizualines istorijas. Studijos veiklą pristatė jos vadovas Gediminas Tamulynas. Labai svarbu apžvelgti ir įvertinti nuveiktus darbus, tačiau dar svarbiau gerinti tarpusavio bendradarbiavimą, tik taip dirbdami galime pasiekti gerų rezultatų ateinančiais metais. Gera nuotaika ir gerąja patirtimi pasidalino visuomenės sveikatos biurų atstovai Pakruojo dvare, kur vyko edukacinė programa ir suvažiavimo aptarimas.

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė,

atsakinga už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą,

Laisvida Badauskienė