į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Sveikatą stiprinančios mokyklos - sveikatos priežiūros ir stiprinimo mokyklose garantas

2019 m. kovo 18 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – ŠMSM) vyko apvaliojo stalo diskusija „Sveikatos priežiūra ir stiprinimas mokyklose“, kurioje dalyvavo SAM, ŠMSM, SMLPC, Higienos instituto, ULAC, LSMU, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos rajono, Panevėžio miestų visuomenės sveikatos biurų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

 

Susirinkusiuosius labiausiai domino Lietuvoje viešinčio Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Europos biuro Vaikų ir paauglių sveikatos programos vadovo Martin Weber įžvalgos apie sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose bei tarptautinė sveikatą stiprinančių mokyklų perspektyva.  Svečias pasisakė apie tai, kokias sveikatos paslaugas teikia sveikatą stiprinančios mokyklos Europos regione. Apibendrindamas 102 šalių patirtį svečias pastebėjo, kad nėra vieningo modelio kaip paslaugos turėtų būti teikiamos. Netgi viena šalis gali taikyti skirtingas sistemas skirtingose teritorijose. Tai parodo kad nėra tvirtų įrodymų, kiek efektyvūs yra skirtingi sveikatos paslaugų teikimo modeliai, o tik tinkamiausias tai šaliai. Turi būti atsižvelgiama į konkrečios šalies kultūrinis, teisinius, sveikatos sistemos ir kitus ypatumus.

 

M.Weber atkreipė dėmesį, kad pasauliniu mastu skatinamas esminis mokyklų teikiamų sveikatos paslaugų poslinkis nuo į mediciną orientuotų paslaugų prie sveikatos stiprinimo; nuo paslaugų, teikiamų grupėms, prie individualių konsultacijų ir dialogo apie sveikatą; nuo planuojamų vizitų prie sutartu laiku vykstančių susitikimų; nuo informacijos pateikimo prie kognityvinio ir motyvacinio požiūrio taikymo; prie neefektyvių praktikų, tokių kaip profilaktinė patikra, atsisakymo; prie dėmesio naujiems iššūkiams, tokiems kaip psichinė sveikata, smurtas ir kt. naujasis sveikatos priežiūros ir stiprinimo modelis pasižymi tuo, kad mokyklose teikiamos paslaugos turėtų būti tokios, kurios būtų orientuotos į vaiką kaip centrą ir kurių reikia vaikams. Jos turėtų būti lengvai jiems prieinamos, remtis individualiu atsaku į poreikį, konsultavimu. Teikiamos sveikatos paslaugos turėtų būti draugiškos paaugliams, užtikrinančios konfidencialumą.

 

Reaguodamas į informaciją, kad šiuo metu 58 Lietuvos savivaldybėse veikia 446 sveikatą stiprinančios mokyklos, M.Weber pažymėjo, kad šiuo metu yra paskelbta nauja PSO ir Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) iniciatyva „Padarykime kiekvieną mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla“. Abi organizacijos kartu rengia tokių mokyklų standartus, gaires, įsivertinimo metodiką. Iš tiesų, tik visoms mokykloms tapus sveikatą stiprinančioms bus galima kalbėti apie sisteminį holistinį požiūrį į vaikų visuomenės ir visos mokyklų bendruomenės sveikatos stiprinimą.

 

Kaip pabrėžė PSO Europos biuro atstovas, Europos mokyklų sveikata priklauso nuo daugelio dalykų. Labai svarbi yra sveika aplinka ir sveikatos politika, gerų pavyzdžių demonstravimą ir įgūdžių formavimas (higienos, vandens naudojimo, sanitarijos, mitybos, judumo), gyvenimo įgūdžių ir sveikatos raštingumo mokymas. Taip pat labai svarbu sudaryti galimybę vaikams gauti konsultacijas ir sveikatos paslaugas. Reikšmingą vaidmenį vaidina miestų planavimas sudarant galimybę į mokyklas saugiai atvykti dviračių ar pėsčiųjų takais ir kvėpuojant neužterštu oru. Todėl savivaldybių įsitraukimas, partnerystė yra labai reikalinga ir skatinama. Kaip teigė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau - ŠMSM) viceministrė Monika Bilotienė, „sveikata - tai ne vien sveikatos sektoriaus atsakomybė. Šeima, žiniasklaida, geras išsilavinimas taip pat formuoja teigiamą požiūrį į sveikatą, jos stiprinimą“. Todėl, kaip teigė ŠMSM Sporto grupės vadovas dr. Rolandas Zuoza, sveikatos ir sveikos aplinkos kūrimas turi vykti per visas politikas. Šiuo metu sveikatos stiprinimas, ugdymas yra sudėtinė mokyklos misijos dalis, bendrojo ugdymo turinio dalis. Egzistuoja pagalbos mokyklos bendruomenei sistema (psichologas, socialinis pedagogas, prevencinės programos, socialinės ir emocinės mokytojų kompetencijos kėlimas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbas), užtikrinanti sisteminį sveikatos ugdymo įgyvendinimą mokykloje.

 

SAM Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus vedėja dr. Rita Sketerskienė teigė, kad SAM ir PSO Europos biuro sutartyje vaikų sveikata yra vienas iš didžiausių prioritetų, o pagrindinė sveikatos priežiūros mokyklose funkcija – išsaugoti ir sustiprinti mokinių sveikatą.

 

Virginija Vaičekonienė, 

Panevėžio miesto savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotoja