į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Natūrali medicina: daugiau iššūkių ar galimybių ?

2015 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Seime Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas kartu su Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmais organizavo apskritojo stalo diskusiją „Natūrali medicina: iššūkiai ir naujos galimybės sveikatos sistemai“.

Diskusiją vedė Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė ir Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų pirmininkas prof. Algirdas Raslanas.

Įžanginio žodžio metu Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė akcentavo poreikį valdžios institucijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims dirbti kartu siekiant teisiškai reglamentuoti ir sudaryti sąlygas saugiai natūraliai medicinai vystytis Lietuvoje.

Profesorius A. Raslanas apžvelgė natūralios medicinos principus, pristatė LNSR nuveiktus darbus, struktūrą, veiklos misiją, tikslus ir uždavinius.

Diskusijos metu pranešimą „PAM ir holistinė medicina“ skaitė akademikas Jurgis Brėdikis, kuris akcentavo, jog šiuolaikinei medicinai labiausiai trūksta holistinio požiūrio į sergantį žmogų, t.y. suvokimo, kad žmogus yra kūno, jausmų, proto ir sielos visuma.

Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto docentė gastroenterologė Goda Denapienė, pasitelkusi mokslinių tyrimų duomenimis, pristatė Ajurvedos, kaip mokslo įrodymais grįstos medicinos svarbiausius principus, ragino modernų mokslą ir moderniąją mediciną derinti su Ajurvedos praktikomis.

Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė savo pranešime apžvelgė sveikos gyvensenos plėtotę per visuomenės sveikatos biurus – pristatė biurų veiklos pavyzdžius, aktualijas ir problemas.

Diskusijos metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyriaus vedėja Jūratė Martinonienė pristatė, kad ministerijoje rengiami dokumentai, kuriais siekiama reglamentuoti netradicinės medicinos veiklą Lietuvoje.

Taip pat kalbėjo netradicinės medicinos atstovai.

Diskusijos dalyviai priėmė rezoliuciją dėl natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos siūlydami įteisinti natūralią mediciną, ją reglamentuoti, konsoliduoti šioje srityje jau veikiančių subjektų veiklą bei į universitetinių studijų programas integruoti natūralios medicinos bei sveikos gyvensenos metodus.

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

direktorė Lina Laukaitienė