į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Įvyko diskusija „Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų geroji praktika vaikų sveikatos stiprinimo srityje“

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, siekdama padėti nariams užtikrinti, kad visuomenės sveikatos specialisto darbo veiklos kokybė atitiktų aukščiausius standartus, š. m. sausio 17 d. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure organizavo susitikimą-diskusiją, skirtą vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimams aptarti.

Diskusijoje dalyvavo 58 dalyviai – VSB vadovai ir specialistai, koordinuojantys vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą savivaldybėse.

Susitikimo metu aptartos šios temos:

  • Priemonės, skatinančios ugdyti tinkamą mokinių požiūrį į sveiką gyvenseną, integravimasis į ugdymo procesą. Iššūkiai ir jų įveikimas.
  • Sveikos mitybos organizavimo tobulinimas ir maisto švaistymo mažinimas, švediško stalo diegimas – geroji praktika.
  • Mokykloje dirbančio visuomenės sveikatos specialisto asmeninės savybės, jų reikšmė kokybiškai įgyvendinant funkcijas. Ar reikia ką nors keisti? Ar galima ką nors pakeisti? Kaip galėtų prisidėti darbdavys? Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo ugdymo įstaigose kokybės vertinimas ir valdymas. Kontrolės ar priežiūros būtinybė bei užtikrinimas.
  • Visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo įtraukiant mokinius į Ankstyvosios intervencijos programą, mokyklų įtraukimą į sveikatą stiprinančių mokyklų, aktyvių mokyklų tinklą.
  • Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo įgyvendinimas.
  • Vaikų sveikatos stebėsena: informacinės sistemos veikimas, vaikų sveikatos būklę apibūdinantys duomenys, veiklų, vykdomų ugdymo įstaigose, rezultatų vertinimo būdai.
  • Savirūpos organizavimas ugdymo įstaigoje.

Apibendrinant diskusijas, prieita vieningo sprendimo, jog siekiant kokybiško vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veiklų įgyvendinimo, būtina sistemingai dalintis gerąja patirtimi tarp narių, aktyviai plėtoti tolimesnes diskusijas bei abipusį bendradarbiavimą tarp įstaigų, padėsiantį pasirinkti optimalų darbo variantą ir lengviau įveikti kilusius iššūkius.