į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Asociacijos narių visuotinis suvažiavimas

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos suvažiavimas vyko 2016 m. kovo 7 d.  Kėdainiuose.  Suvažiavimo metu Asociacijos pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė pasveikino susirinkusius Asociacijos narius ir svečius.

LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto vadovas, prof. dr. Aurelijus Veryga pristatė universiteto galimybes gerinant visuomenės sveikatos stebėseną. HBSC ir CINDI tyrimų rodiklių kaitos stebėjimas leistų įvertinti šalyje ir atskirose regionuose vykstančių permainų reikšmę vaikų ir suaugusiųjų sveikatai bei gyvensenai, moksliškai būtų pagrįstos sveikatos stiprinimo kryptys ir strategijos. Taip pat pasitelkus vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos tyrimų instrumentus, būtų galimybė sudaryti tikslingus savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatus ir HI galėtų kaupti gyvensenos tyrimo duomenų poreikį. Universiteto vaidmuo šiame projekte būtų: mokymai tyrėjams savivaldybėse, atrankos kriterijų sudarymas, duomenų suvedimas ir susisteminimas, duomenų analizė, konsultavimas su tyrimu susijusiais klausimais. 2016 m. turėtų būti pradėtas vykdyti suaugusiųjų gyvensenos tyrimas, o 2018 m. – vaikų gyvensenos.

TRINUS atstovai Edvinas Vrubliauskas ir Andrius Katarskis pristatė savo veiklas, kurių metu jaunimas įtraukiamas į darbo grupes, sprendžiant iškilusias problemas jų vidinėje aplinkoje atkreipiant dėmesį  į psichikos sveikatos, patyčių, alkoholio vartojimo pasekmes. Atstovai paminėjo, kad darbo tikslas, ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, atpažinti poreikį, įvardinti resursus, suplanuoti pirmą intervencijos  žingsnį. Dirbant jaunuolių grupėse atstovai skatina juos kuo daugiau atlikti įvairių užduočių, sudarant kliūtis, kurios tik bendraujant padėtų išspręsti problemą.

M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio valdybos nariai kvietė bendradarbiauti Visuomenės sveikatos biurus ir atgaivinti visoje Lietuvoje blaivybės judėjimą. Svečiai akcentavo, kad Visuomenės sveikatos biurai galėtų skleisti reikiamą informaciją kiekvienoje savivaldybėje, kad žmonės pasirinktų išmintingą ir dvasingą kelią.

Asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė pristatė 2015 metų pirminko ir tarybos narių veiklos ataskaitą, aptarė ateities veiklos planus. Pirmininkė paminėjo, kad daug dėmesio buvo skirta specialistų kvalifikacijos tobulinimui, organizuoti tiksliniai mokymai specialistams. Aktyviai dalyvauta daugybėje pasitarimų, posėdžių ir diskusijų Sveikatos apsaugos ministerijoje, Lietuvos Respublikos Seime, Nacionalinės sveikatos taryboje, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre, Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centre, sprendžiant aktualias visuomenės sveikatos priežiūros problemas. Ypatingai daug pastangų ir laiko skirta vienai svarbiausiai – sveikatos priežiūros ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ir mokyklose finansavimo problemai spręsti. Per metus konferencijose ir kituose respublikiniuose renginiuose pristatyta daugiau nei 20 pranešimų aktualiausiais visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais, dalyvauta renginiuose, kurių metu pristatyta Asociacija bei atskiri Visuomenės sveikatos biurai. Rengta ir talpinta informacija Asociacijos internetiniame puslapyje www.svsba.lt.

Revizijos komisijos pirmininkas, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius Andrius Busila, pristatė 2015 m. Asociacijos revizijos ataskaitą. 

Asociacija aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis: universitetais, Nacionaline tabako alkoholio kontrolės koalicija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, Higienos institutu,  Lietuvos sveikuolių sąjunga ir kt. Asociacijoje dirba patvirtintos nuolatinės darbo grupės, atsakingos už tam tikras veiklos kryptis (visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėsenos finansavimo, projektų rengimo ir valdymo ir kt.).

Labai svarbu apžvelgti ir įvertinti nuveiktus darbus, tačiau dar svarbiau gerinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, dalintis  gerąja patirtimi, vieningai veikti ir atstovauti Visuomenės sveikatos biurus nacionaliniu lygmeniu. Gerąja patirtimi su susirinkusiais apie „Širdies ir kraujagyslių  rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programos“ įgyvendinimą savo savivaldybėse pasidalino Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė Jūratė Grubliauskienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stiprinimo specialistas Arvydas Raskilas ir Telšių  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius Aurelijus Laurinavičius.

Suvažiavimo metu priimtas į Asociaciją Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Asociacija šiuo metu vienija 32 savivaldybių visuomenės sveikatos biurus.

 

 

Kėdainių rajono savivaldybės VSB informacija