į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
Asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

2019 m. kovo 28 d. Kėdainiuose vyko Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 39 savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vadovai arba įgaliojimus atstovauti turintys dalyviai.

 

Renginio dalyvius pasveikino Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Olga Urbonienė ir savivaldybės gydytoja Ramunė Kabošienė, linkėdamos tęsti pradėtus darbus visuomenės sveikatos priežiūros srityje inovatyviai dirbant su pačiais mažiausiais ir pačiais vyriausiais. Renginio svečias gydytojas Mindaugas Dūdonis pristatė gyvensenos medicinos renginį, kuris vyko 2019 m. balandžio 12 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

 

Susirinkimo metu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras priimtas į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją ir tapo tikruoju Asociacijos nariu. Nuo 2019 m. kovo 28 d. Asociacija vienija visus 47 Visuomenės sveikatos biurus, dirbančius šalyje ir vykdančius visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas visose savivaldybėse.

 

Pirmininkė, Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, pateikė Asociacijos pirmininko ir tarybos narių ataskaitą už 2018 metus. Pagrindiniai Asociacijos siekiai: stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse ir skatinti kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybių gyventojams; palaikyti ryšius su visuomenės sveikatos srityje dalyvaujančiomis ir dirbančiomis organizacijomis bei mokslo institucijomis Lietuvoje, kitose valstybėse, su tarptautinėmis organizacijomis; skatinti savivaldybės gyventojus aktyviai rūpintis savo sveikata; siekti visuomenės sveikatos specialistų bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos; aktyviai dalyvauti saugant teisėtus Asociacijos interesus; Asociacijos narių profesinis švietimas, tęstinis mokymas, publikacijų ir informacijos sklaida; leidybinė veikla, visuomenės sveikatos informavimo priemonių kūrimas ir kt. išsami ataskaita pridedama.

 

Revizikos komisijos pirminikas Andrius Busila, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius, pristatė komisijos sudėtį ir pateikė Asociacijos metinę finansinę ataskaitą.

 

Susirinkimo metu išrinkta Asociacijos pirmininkė Neringa Tarvydienė, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Asociacijos tarybos nariai, Revizijos komisija ir nariai.

 

 

Danguolė Avižiuvienė,

Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė

SVSBA tarybos narė